Gezondheid en werkplek in het bedrijf

Wat is gezondheid ?

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en fysiek gezond zijn dus, met afwezigheid van ziekte en gebrek.

Doordat er op de werkplek nogal wat mis gaat, zoals een verkeerde houding,werkdruk en conflicten, zorgt dit samen voor veel spanning en stress, die dan hoofdpijn, schouder- en nekklachten kunnen veroorzaken. Factoren die verder invloed hebben op de gezondheid zijn, milieu en sociale omstandigheden, zoals beroep, opleiding, inkomen, vriendenkring, huwelijk enz. Deze kunnen zowel gezondheidsbevorderend als bedreigend zijn. Ook leeftijd, eten, drinken, activiteiten en sport zijn factoren die invloed hebben op de gezondheid en daarmee ook op het functioneren op de werkplek.

Doordat het mis gaat en geen aandacht en goede preventieve zorg aanwezig is sluipt er langzaam een hoger ziekteverzuim in het bedrijf. Maatschappelijk gezien is het ziekteverzuim een ontzettend groot probleem. Denk aan de hoge kosten voor het bedrijf zoals; doorbetaling van het salaris, vervangend personeel en niet te vergeten de werknemers die de weggevallen plaats en werkzaamheden moeten invullen. Dit brengt een extra belasting voor hen mee met de nodige gevolgen van dien.

Vroegtijdige signalering van de klachten en een snelle begeleiding en eventueel verwijzing is weggelegd voor degene die daadwerkelijk bij de praktijk van de werknemer betrokken is. De sportmasseur kan daarin een groot aandeel hebben. Het is zijn taak o.a de belasting aan te passen aan de belastbaarheid en functionaliteit van de persoon. Hij kan klachten immers preventief behandelen.

Klachtenpreventie is het toepassen van maatregelen en adviezen ter voorkoming van klachten of verergering daarvan, met als gevolg een dalend ziekteverzuim en de daarmee gepaard gaande kosten.

Het bedrijf is mede verantwoordelijk voor de gezondheid van haar werknemers. De werknemer zal een hoge waardering voelen voor de bezorgdheid van het bedrijf naar de werknemer toe.

Centrale figuur hierin kan een goed opgeleide sportmasseur zijn, die alle preventieve werkzaamheden in het bedrijf uitvoert. Hij heeft verder ook een signalerende en verwijzende functie. Ook voor het geven van goede adviezen, begeleiding en nazorg is van groot belang. Als je de hele dag achter de computer zit is het belangrijk aan je werkhouding te werken en op tijd leren te ontspannen.

Belangrijk is dan ook het verbeteren van de conditie van de werknemers, dus meer bewegen, inspanningsoefeningen, fitnessen en eventueel een massage indien nodig zorgt dan voor een optimale conditie.

Ook conditietesten en inspanningsonderzoeken behoren tot de mogelijkheden van de sportmasseur. Vaak heeft deze ook een klankbordfunctie voor de psychosociale zorgen van de werknemer.

Bovenstaand tekst vindt u schematisch weergegeven in een pdf bestand van 37Kb. PDF bestanden zijn te bekijken met het programma acrobat reader. Dit programma kan men gratis downloaden vanaf de Adobe site.

Get acrobat reader